Szanowni Państwo W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ANAM sp. z o. o. KRS 0000297688 jesteśmy administratorem danych osobowych przekazywanych nam dobrowolnie przez Państwa i przetwarzamy je w sposób bezpieczny, w następujących celach:

1) Podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i wykonania umowy na dostawę/zakup towaru lub świadczenia usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2) Zgłaszania/rozpatrywania skarg/reklamacji na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego

3) Archiwizowanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora – firmom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, podmiotom zajmującym się obsługą księgową i prawną Administratora i innym dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, a także bankom i organom państwowym

5) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także do celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6ust 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

6) Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub innych wniosków

Dane przekazane do ANAM sp. z o. o. będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy/świadczenia, przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych. Informujemy również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie obsługujemy konsumentów, tylko i wyłącznie firmy, dane podawane są niezbędne tylko i wyłącznie do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na zapytania, rozpatrzenia skarg i reklamacji. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)